Spring - wiosna

środa, 26 kwietnia 2017

Rosjanie wyszli na ulice...

40-letni Aleksiej Nawalny jest prawnikiem i liderem Partii Postępu, największego opozycyjnego ugrupowania w Rosji, mieszka obecnie w Moskwie ze swoją żoną Yulią, nastoletnią córka Darią i synem Zakharem. Brat Nawalnego odsiaduje obecnie w więzieniu wyrok za defraudację ? W miniony weekend 30 tys. Rosjan wyszło na ulice, by sprzeciwić się korupcji panującej w rosyjskim aparacie państwowym. Protesty przetoczyły się przez cały kraj, od Sankt Petersburga po Władywostok. Inicjatorem protestów był lider opozycji Aleksiej Nawalny, który po demonstracjach został aresztowany i skazany na 15 dni więzienia.

wtorek, 6 stycznia 2015

Nawalny

Jeden z liderów opozycji w Rosji Aleksiej Nawalny w poniedziałek odmówił dalszego przestrzegania rygorów aresztu domowego orzeczonego wobec niego przez Sąd Rejonowy w Moskwie.
O decyzji tej Nawalny poinformował w swoim blogu. Przekazał on też, że przeciął elektroniczną bransoletkę, zakładaną osobom w stosunku do których sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci aresztu domowego. Dziwne transakcje rosyjskich oligarchów...Usmanov & Miedwiediew...

środa, 31 grudnia 2014

Współczesny terrorysta

Kto to jest Putin ?Poławiacze ryb na Krymie

Powrót do komuny - poniższy film pokazuje w jaki sposób Putin zbudował z powrotem stalinowski system rządzenia krajem (autokracja , czyli powrót na ścieżki komunizmu różnymi nielegalnymi sposobami)

czwartek, 29 maja 2014

Putin i jego drużyna

UNIA EUROAZJATYCKA
Przygotowania 600 stronicowego dokumentu trwały kilka lat. W opinii prezydenta Rosji Putina EUG, czyli Euroazjatycka Unia Gospodarcza będzie najbardziej liczącym się na świecie partnerem gospodarczym ?
Ambitny plan Rosji na 2015 rok ! Ostat­nie wy­da­rze­nia na Ukra­inie, do­ty­czą­ce ewen­tu­al­ne­go sto­wa­rzy­sze­nia z Unią Eu­ro­pej­ską, zwró­ci­ły także uwagę na plany Rosji, dą­żą­cej do wzmoc­nie­nia swo­jej mię­dzy­na­ro­do­wej po­zy­cji. Ro­syj­skie wła­dze od kilku lat lan­su­ją kon­cep­cję usta­no­wie­nia ści­ślej­szej unii państw, wcho­dzą­cych wcze­śniej w skład Związ­ku Ra­dziec­kie­go, która sta­ła­by się prze­ciw­wa­gą dla roz­sze­rza­ją­cej się Unii Eu­ro­pej­skiej. We­dług pla­nów Mo­skwy, w 2015 roku swoje funk­cjo­no­wa­nie ma roz­po­cząć Unia Eu­ro­azja­tyc­ka, w skład któ­rej, do­ce­lo­wo, mia­ły­by wejść kraje zgru­po­wa­ne obec­nie we Wspól­no­cie Nie­pod­le­głych Państw. W pro­ce­sie tym udzia­łu nie wezmą oczy­wi­ście Litwa, Łotwa i Es­to­nia, które są pań­stwa­mi człon­kow­ski­mi Unii Eu­ro­pej­skiej, oraz, praw­do­po­dob­nie, Moł­da­wia i Gru­zja, które pod­czas szczy­tu w Wil­nie pa­ra­fo­wa­ły umowy o sto­wa­rzy­sze­niu z Bruk­se­lą.

piątek, 28 lutego 2014

Putin atakuje Krym

Najpierw schował w bezpieczne miejsce Janukowycza, a teraz rozpoczął atak militarny na Krym ! Sytuacja na Krymie robi się coraz bardziej napięta. Lotniska w Sewastopolu i Symferopolu opanowali rano uzbrojeni mężczyźni. Istniało podejrzenie, że byli to rosyjscy żołnierze. Do Sewastopola przyleciało kilka rosyjskich śmigłowców. Ciężarówki z rosyjskimi żołnierzami zablokowały wjazd do sztabu bazy ukraińskiej marynarki wojennej w Sewastopolu. Ponad 10 rosyjskich śmigłowców wojskowych pojawiło się nad Krymem. Maszyny latające nad Krymem telefonem komórkowym zarejestrował jeden ze świadków. Na Krymie lądują rosyjskie samoloty transportowe, a do Symferopola zmierzają transportery opancerzone - informuje "Ukraińska Prawda". Ludzie w mundurach rosyjskich marynarzy otoczyli też ukraiński posterunek graniczny koło Sewastopola. Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy Andriej Parubij zapewnił, że wszystkie ukraińskie obiekty na Krymie: wojskowe i należące do straży granicznej są bezpieczne. Przyznał, jednak, że były próby blokowania ich. Dodał, że w razie ataku żołnierze będą "działać w ramach prawa do obrony obszaru". Dziś odbyła się konferencja prasowa zdymisjonowanego prezydenta Ukrainy w Rostowie - Janukowycz jest żałosny i oderwany od rzeczywistości - Najbardziej przejmującym momentem konferencji był moment, gdy Janukowycz powiedział, że nie spotkał się z Putinem, bo ten nie miał czasu, ale obiecał, że jak tylko ten czas znajdzie, to się z nim spotka. Trudno o bardziej żałosne podsumowanie exprezydentury Wiktora Janukowycza.To wojsko nie posiada żadnych dystynkcji i oznakowań na mundurach. Wygląda jakby Putin przywiózł ich z Syberii, albo z Marsa. Okazuje się, że są to mundurowi sił wewnętrznych Rosji. To taki ukraiński Berkut, który w ilości 6000 milicjantów został przez Putina przetransportowany na Krym !
Prezydent Obama w sprawie Ukrainy - Będą konsekwencje ewentualnej interwencji wojskowej na Ukrainie – ostrzegł Rosję prezydent USA Barack Obama. Jednocześnie zaznaczył, że jakiekolwiek naruszenie ukraińskiej suwerenności będzie bardzo destabilizujące. Kanał5
Dziś to już wojna o Krym się skończyła! 21 marca Krym jest własnością Putina ! szczwany lis - ale do czasu !
P.S.

wtorek, 17 grudnia 2013

Olympic Putin Games

SOCHI - Winter Olympic Games
Wczoraj oglądałem film na temat przygotowań i realizacji najdroższej olimpiady świata, która kosztuje już ok.60 mld dolarów, ale to jeszcze nie koniec w wydawaniu pieniędzy państwowych, czyli podatników. Pieniędzy, które w połowie poszły w błoto, a druga połowa w korupcje...Ten poniższy filmik wart jest 600 mln dollars...
"Igrzyska Putina" - zwiastun
Putin i organizatorzy nie przeprowadzili oceny oddziaływania na środowisko. Przy planowaniu obiektów wykorzystali nieaktualne dane i zignorowali opinie naukowców. Nie uwzględnili nawet trudnych warunków pogodowych i zagrożenia w przypadku nagłego podniesienia poziomu wód Mzymty, co doprowadziło do zniszczenia baraków, w których byli zakwaterowani robotnicy budowlani. Nie był też prowadzony żaden monitoring dotyczący wpływu inwestycji na zamieszkujące ten obszar gatunki zwierząt, w tym na niedźwiedzie. Budowa obiektów olimpijskich zniszczyła tarliska dla 20 procent populacji łososi czarnomorskich. Doszło do przecięcia korytarzy migracyjnych niedźwiedzi i zagrożonych wyginięciem koziorożców kaukaskich. Trzy tysiące hektarów unikatowych obszarów leśnych zniknęło pod piłami w związku z budową autostrady prowadzącej do miejsca rozgrywania igrzysk. Dewastując kompletnie Park Narodowy Sochi. Rosja odrzucała protesty organizacji ekologicznych, w tym WWF, i doprowadziła do osłabienia prawa dotyczącego ochrony przyrody, poprzez wprowadzanie poprawek pozwalających na organizowanie, zabronionych wcześniej, na obszarze parków narodowych zawodów sportowych. Złamano niemal wszelkie zakazy obowiązujące na obszarach chronionych. Kolejnym krokiem było zwolnienie wykonawców inwestycji z obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Potem rosyjski parlament zgodził się na wycinkę rzadkich gatunków drzew na potrzeby prac budowlanych w ramach przygotowań do olimpiady. Rząd Rosji odmówił przy tym wszelkiej kompensacji strat w środowisku i odrzucił program naprawy szkód, przygotowany przez międzynarodowe grono naukowe pod auspicjami Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) i Centrum Informacji o Środowisku ONZ (UNEP).Szwedzka minister kultury i sportu Lena Adelsohn Liljeroth zapowiedziała, że z przyczyn politycznych nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia zimowej olimpiady w Soczi.W wywiadzie dla szwedzkiej telewizji publicznej SVT Liljeroth oznajmiła, że prawa człowieka są bardzo ważne i decyzja o nieobecności 7 lutego w Soczi powinna być odebrana jako "gest polityczny". Minister kultury i sportu, członek rządzących konserwatystów, nazwała ceremonię otwarcia olimpiady "chwytem propagandowym" prezydenta Władimira Putina. Przypomniała, że bez odpowiedzi pozostało wiele pytań o koszty igrzysk i ich wpływ na środowisko.Do Soczi nie wybiera się ani prezydent USA Barack Obama, ani prezydent Francji Francois Hollande. Taką decyzję podjął też prezydent Niemiec Joachim Gauck, co zostało powszechnie uznane za bojkot igrzysk ze względu na naruszenia praw człowieka i prześladowanie opozycji w Rosji.
Garri Kasparow - Do rozpoczęcia Olimpiady w Soczi pozostało tylko miesiąc.Na całym świecie zainicjowanych zostało wiele kampanii na rzecz przeniesienia igrzysk, ich bojkotu i politycznego protestu wobec rządów Władimira Putina. Organizacje pozarządowe podkreślają, że w sytuacja praw człowieka w Rosji jest bardzo zła, a przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju są prześladowani. Do politycznego bojkotu Igrzysk w Soczi wzywają sami Rosjanie - przedstawiciele opozycji, dysydenci, obrońcy praw człowieka. Paweł Chodorkowski, syn Michaiła Chodorkowskiego, znany radziecki dysydent, Władimir Bukowski, czy Lew Ponomariow włączyli się do akcji zainicjowanej przez polskiego europosła, Marka Migalskiego.Swoje stanowisko odnośnie bojkotu Soczi opozycjonista i mistrz szachowy przedstawił w artykule dla "The Daily Beast". Kasparow podkreśla, że Soczi w ogóle nie powinno być miejscem na organizację Olimpiady (niewłaściwy klimat, brak gotowej infrastruktury, bliskość „niespokojnego” Północnego Kaukazu). Jednak Olimpiada to „idealny sposób przekazania dziesiątek miliardów dolarów ze Skarbu Państwa i banków państwowych w prywatne ręce”, zauważa. Wszystkie prace i usługi wykonywane są przez firmy, starannie wybrane przez władzę. - Dzięki tej korupcji na niebotyczną skalę większość pieniędzy w ogóle nie trafia do Soczi. – twierdzi Kasparow. Kasparow proponuje kilka świetnych rozwiązań, które pomogłyby zamienić Olimpiadę z wzorcowego projektu Putina w „reflektor, który zdemaskuje jego okrutny reżim na arenie międzynarodowej.” Opozycjonista występuje przeciwko bojkotowi Soczi przez reprezentacje olimpijskie. „To byłaby niezasłużona kara dla sportowców” - pisze rosyjski mistrz szachowy wyjaśniając, że w czasach radzieckich sam nie raz cierpiał z powodu „sportowej polityki”. Kasparow jak i wielu mieszkańców Sochi uważa, że będą problemy ze śniegiem, bo o tej porze rozpoczyna się w tym tym rejonie wiosna...Szefową amerykańskiej delegacji na Igrzyska w Londynie była Michelle Obama. Były prezydent George Bush był na ceremoniach otwarcia olimpiad w Pekinie oraz w Salt Lake City. Na igrzyska w Soczi nie pojedzie nikt z Białego Domu, w składzie delegacji nie ma żadnego z członków rządu. Jest natomiast członkini prezydenckiej rady do spraw fitness, była tenisistka Billie Jean King, która otwarcie mówi, że jest lesbijką. Na ceremonię zamknięcia igrzysk pojedzie natomiast hokeistka Caitlin Cahow. Ona również nie kryje, że jest homoseksualistką. Prezydent USA wyraźnie zlekceważył Putina i Olympic Putin Games !
Ta skocznia wcześniej, czy później się rozpadnie z powodu błędnego usytuowania i błotnistego terenu na jakim została postawiona. Letnie Igrzyska - London - 2012 kosztowały 13 mld dollars, a zwróciło się 3,5 mld dollars. Sochi wydało ponad 50 mld dollars, a ile im się zwróci ? Promocja darmowa Rosji, czy Putina?

piątek, 13 grudnia 2013

Majdan czeka na wiosnę...


Live streaming video by Ustream
Po nocnym ataku 11.11.13 wewnętrznych służb milicji i wojska, Majdan znów czeka na przyjście wiosny...

W tej chwili to już jest Rewolucja na Ukrainie-Antyrządowi demonstranci zajęli siedzibę administracji obwodowej w Iwano-Frankowsku. W Czerniowcach szturmują budynek lokalnych władz, w Łucku gubernator pod naciskiem kilkutysięcznego tłumu podał się do dymisji. Od czwartku przeciwnicy rządów Wiktora Janukowycza okupują siedziby władz obwodowych we Lwowie, Równem i Tarnopolu na zachodzie kraju.
Przed południem dołączyły Czerkasy i Sumy
Po dymisji Premiera, Janukowycz poszedł w chorobowe i uciekł z Kijowa do swojej prywatnej rezydencji (135 ha - z wszelkimi dobrami ukraińskiego oligarchy, co na to Julia Tymoszenko ? )
Starszy syn prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza, 39 -letni dentysta, działajacy w nieruchomościach i rynku budowlanym, Ołeksandr, podwoił w ciągu roku swą fortunę, która obecnie wynosi niemal 200 mln dolarów - tak wynika z ratingu najbogatszych ludzi na Ukrainie, opublikowanego w ukraińskim magazynie "Fokus". Prywatny zaś folwark Janukowycza na Ukrainie (obszar 135 hektarów z niesamowitymi obiektami i urządzeniami ), który nie wiadomo ile lat i za jaką cenę wybudował, to typowy przykład przedstawiciela oligarchii ukraińskiej. Ciekawe, co na to uwięziona przez nich Julia Tymoszenko ?
Przed pójściem na chorobowe Janukowycza Armia Ukrainy zwróciła się z prośbą do niego o wyrażenie zgody na wprowadzenie stanu wojennego na terenie całego kraju ! Dziś 3.02. powrócił do pracy do swego pałacu prezydenckiego w Kijowie, ciekawe po co i dlaczego ?