Spring - wiosna

sobota, 24 marca 2012

Wiosna w malarstwie

Echoes of Monet

środa, 21 marca 2012

poniedziałek, 12 marca 2012

Bratki - wiosenne kwiatki

www.euro12.home.pl
bratek - viola wittrockiana
Pansys
Rosyjski przywódca nie potrafi zrozumieć, dlaczego jego magia prysnęła, dlaczego naród nie chce traktować go jak cara – mówi Anders Aslund, ekspert ds. Rosji i Europy Wschodniej Instytutu Petersona w Waszyngtonie w rozmowie z Jackiem Przybylskim Czy po wyborczej wygranej Władimira Putina nadal wierzy pan, że Rosja będzie się demokratyzowała? Anders Aslund: Tak. Putin stracił swoją dawną magię, wynikającą ze specyficznej mieszanki autorytetu i przymusu. Przełom nastąpił, gdy w listopadzie zeszłego roku wielotysięczna publiczność wygwizdała go podczas pojedynku w mieszanych stylach walki [między Rosjaninem Fiodorem Jemieljanienko a Jeffem Monsonem – Gdy ludzie przestają się bać dyktatora, to staje się on śmieszny.
The Russian leader can not understand why his magic prysnęła why people do not want to treat him as tsar - says Anders Aslund, an expert on Russia and Eastern Europe Peterson Institute in Washington in an interview with Jacek Przybylski Is the electoral victory of Vladimir Putin still believes you that Russia will be more democratic? Anders Aslund: Yes. Putin has lost his old magic, resulting from the specific mix of authority and coercion. The breakthrough came when, in November last year many thousands of the audience booed him during the fight in mixed martial styles [between Russian Fedor Jemieljanienko and Jeff Monson - editor. note]. When people stop being afraid of the dictator, then it becomes ridiculous.
Nie wracaj do ZSRR ( USRR )
srebro - piękne jak złoto